het onderzoek
De Bovengrondse heeft een verkennend onderzoek gedaan om erachter te komen of menstruatiearmoede een probleem is in Nederland. Hiervoor hebben we circa 50 organisaties geïnterviewd die werken met mensen die rond de armoedegrens leven. Daarnaast hebben we informatie ingewonnen bij circa 170 vrouwen* zelf. Onze conclusie: menstruatie-armoede komt voor in Nederland. Zo kwamen wij erachter dat het probleem speelt onder cliënten van de Voedselbank, onder dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. We spraken vrouwen die bij gebrek aan menstruatieproducten hun toevlucht namen tot wc-papier, vodden of de luiers van hun kleine kinderen; of vrouwen die tijdens hun menstruatie moesten bezuinigen op boodschappen zoals groente en fruit.

Ons hele rapport vind je hier.

Hoe groot het probleem precies is? Ons onderzoek is een eerste verkenning en geeft een indicatie van de situatie onder minima. Maar om te kunnen zeggen hoeveel mensen in Nederland last hebben van menstruatie-armoede, is meer onderzoek nodig. Wel blijkt uit recent onderzoek van Plan International onder duizend meisjes en jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar in Nederland dat bijna negen procent soms te weinig geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Plan International werkt in meer dan 50 landen, waar de organisatie opkomt voor gelijke rechten en kansen voor meisjes en jonge vrouwen. Hun onderzoek vind je hier.

Meer vragen? Zie de FAQ.


*Meer mensen met een baarmoeder kunnen met dit probleem te maken hebben, denk aan sommige trans mannen of non-binaire mensen. In ons onderzoek spraken wij echter 170 mensen die zich identificeren als vrouw, vandaar dat wij er soms voor kiezen te spreken over vrouwen.

Made on
Tilda