De Actie
Let op: Wij zamelen geen geld meer in voor menstruatieproducten. Donaties zijn welkom voor de werkzaamheden en acties van De Bovengrondse, maar wil je producten inzamelen contact dan een ander (lokaal) initiatief.
De Bovengrondse wil zich niet beperken tot onderzoek. Daarom zijn we in november 2019 een inzamelingsactie gestart om voor één jaar producten te regelen voor de mensen waarvan tijdens ons onderzoek bleek dat ze die niet of nauwelijks kunnen betalen: het speelt met name onder cliënten van de Voedselbank, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Hiervoor hebben we de handen ineen geslagen met de Voedselbank Amsterdam, het Leger des Heils, het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en het Wereldhuis, via wie de producten worden verstrekt.

En wat waren we overweldigd door de donaties die binnen stroomden! In totaal heeft de inzamelingsactie meer dan 45.000 euro opgebracht, waaronder een donatie van 25.000 euro van de ASN Bank. Daarnaast ontvingen we product donaties in de vorm van nog eens 38.000 extra maandverbanden van Yoni en 150 cups van Organicup. We zijn ontzettend dankbaar!

Dankzij deze giften hebben we zo'n 21.600 doosjes maandverband kunnen doneren aan onze partners. Dit zijn meer dan 210.000 individuele maandverbandjes! Als je uitgaat van ongeveer 2 pakjes per persoon per maand, kunnen de partners hiermee circa 900 mensen een jaar lang van producten voorzien. Wij hebben ervoor gekozen voor de producten van Yoni: veilig, schoon, zonder plastic en kwalitatief hoogwaardige producten van biologisch katoen. Ook beter voor het milieu dan de synthetische varianten. Er is maandverband gedoneerd omdat de organisaties met wie we samenwerken, hebben aangegeven dat hier de behoefte ligt.

De cups gaan we uitdelen tijdens voorlichting over het gebruik van de cup, die wij organiseren samen met Cute Cotton. Zij hebben aangeboden deze voorlichting gratis te willen geven! Helaas moet dit wel uitgesteld worden wegens covid-19.

Naast de inzamelingsactie, hebben we het onderzoek gepresenteerd aan verschillende Ministeries en zijn we in gesprek met de gemeente Amsterdam over oplossingen van menstruatie-armoede. We houden jullie op de hoogte!

Zie onze FAQ voor meer uitleg over de besteding van het gedoneerde geld.Made on
Tilda